Suspendarea contractului de muncă

Persoana a fost retinuta de politie (arest preventiv. În baza carui document si in ce termen se suspedeaza contractul de munca?

  • Nume: Roșca Tamara
  • Data: 2021-05-31
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2021-06-01

Buna ziua. Conform codului muncii sunt mai multe situatii de suspendare a CIM si anume: - art. 78 (2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului: a) pe durata anchetei de serviciu, efectuate în condiţiile prezentului cod; - art.76 lit. Contractul individual de muncă se suspendă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor în caz de: g) trimitere în instanţa de judecată a dosarului penal privind comiterea de către salariat a unei infracţiuni incompatibile cu munca prestată, pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti; Suspendarea contractelor individuale de muncă inclusiv în baza temeiului stabilit de art.76 lit .g) al Codului muncii are loc în baza emiterii ordinului de suspendare de către angajator, aducerea la cunoştinţă a acestui ordin, contra semnătură, cel tîrziu la data suspendării contractului individual de muncă, trimiterea în instanţa de judecată a dosarului penal şi comiterea de către salariat a unei infracţiuni incompatibile cu munca prestată.