Respectarea Codului Muncii

Din start, Vă cer scuzele Dumneavoastră, dar situația de moment e mai tare decât timiditatea de a-ți spune păsul. Mă numesc Fiodorovici Liliana. Activiez în funcție de psiholog în Liceul Teoretic „Anton Cehov” or.Florești. La 16 august 2023, am fost oprită în curtea școlii, atenționez, în curtea școlii, de directorul instituției pentru a mă informa, că prin hotărârea Consiliului de Administrație al instituției funcția de psiholog a fost redusă la 50 % (?????) , începând cu 01 septembrie .

  • Nume: Fiodorovici Liliana
  • Data: 2023-08-22
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2023-09-08

Potrivit prevederilor Art.42 prim alin.(5) din Cod Nr. 154 din 28-03-2003 Codul muncii al Republicii Moldova, în cazul în care sunt preconizate anumite măsuri cu privire la salariați, informarea se va efectua cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de punerea în aplicare a măsurilor de rigoare. În caz de lichidare a unității sau reducere a numărului ori a statelor de personal, salariații vor fi informați despre acest lucru cu cel puțin 30 de zile calendaristice, apoi urmează declanșarea procedurilor prevăzute la Art. 88 din Cod Nr. 154 din 28-03-2003 Codul muncii al Republicii Moldova, Potrivit Art.86 alin.(1) lit.c) din Cod Nr. 154 din 28-03-2003 Codul muncii al Republicii Moldova, concedierea – desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată – se admite pentru reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate. Potrivit Art.88 alin.(1) din Cod Nr. 154 din 28-03-2003 Codul muncii al Republicii Moldova, angajatorul este în drept să concedieze salariaţii de la unitate în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal doar cu condiţia că: a) va emite un ordin, motivat din punct de vedere juridic sau economic, cu privire la lichidarea unităţii ori reducerea numărului sau a statelor de personal (acest lucru îl poate face deoarece este decizia CA); b) va emite un ordin cu privire la preavizarea, sub semnătură sau prin altă modalitate care permite confirmarea recepționării/înștiințării fiecărui salariat vizat, cu 2 luni înainte de reducerea numărului sau a statelor de personal.; c) o dată cu preavizarea în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal, va propune în scris salariatului preavizat un alt loc de muncă (funcţie) în cadrul unităţii respective (cu condiţia că astfel de loc de muncă (funcție) există la unitate, iar salariatul preavizat întruneşte cerinţele necesare pentru suplinirea acestuia); d) va reduce, în primul rînd, locurile de muncă vacante; e) va desface contractul individual de muncă în primul rînd cu salariaţii angajaţi prin cumul; f) va acorda salariatului ce urmează a fi concediat o zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă; g) va prezenta, în modul stabilit, cu 2 luni înainte de concediere, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă informaţiile privind persoanele ce urmează a fi disponibilizate; (2) În cazul în care, după expirarea termenului de preavizare de 2 luni, nu a fost emis ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de concediere a salariatului, această procedură nu poate fi repetată în cadrul aceluiaşi an calendaristic. În termenul de preavizare nu se include perioada aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii şi în concediul medical. (3) Locul de muncă redus nu poate fi restabilit în statele unităţii pe parcursul anului calendaristic în care a avut loc concedierea salariatului care l-a ocupat. Deci, pentru moment, potrivit normelor legale, chiar dacă funcţia a fost lichidată începând cu 1 septembrie, dar nu au fost efectuate acţiunile prevăzute de Art.88 alin.(1) lit.a), b) din Cod Nr. 154 din 28-03-2003 Codul muncii al Republicii Moldova, directorul nu vă poate demite şi nici nu vă poate trece la 0.5 deoarece acest lucru prevede modificarea CIM, dar acest lucru este interzis. Ulterior, dacă directorul va efectua acţiunile prevăzute de Art.88 alin.(1) lit.a), b) din Cod Nr. 154 din 28-03-2003 Codul muncii al Republicii Moldova, în acest răstimp est eobligată să vă propună în scris un alt loc de muncă (funcţie) în cadrul unităţii respective, cu condiţia că astfel de loc de muncă (funcție) există la unitate, iar d-voastră întruniţi cerinţele necesare pentru suplinirea acestuia (Art.88 alin.(1) lit.c)), să vă acorde liber o zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă (Art.88 alin.(1) lit.f)), după care poate modifica CIM cu d-vastră pe 0.5 dacă acceptaţi în funcţie de psiholog şi să vă mai acorde încă 0,5 în altă funcţie, fie să acceptaţi doar 0,5 de psiholog şi atât. Alegerea deja vă aparţine, dar procedura trebuie respectată (aşa că până când nu vă paşte nici un pericol) în caz contrar vă puteţi adresa Inspecţiei muncii, fie în instanţa de judecată.