pensionare

inlocuirile unui functionar public ,in baza dispozitiei primarului in perioada activitatii ca dactilografa in primarie ,pot fi luate la calculul stajiului de esire la pensie ca functionar public

  • Nume: Raisa
  • Data: 2023-11-02
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2023-12-02

Condițiile de stabilire a pensiilor funcţionarilor publici sunt stabilite în Regulamentul cu privire la mo­dul de stabilire şi plată a pensiilor funcţionarilor publici, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 412/2004 cu modificările ulterioare. Astfel, actualmente, asigurații cu statut de funcționar public, care, la 1 ianuarie 2017, au reali­zat stagiul de cotizare de 33 de ani bărbaţi şi de 30 de ani femei şi de cel puţin 15 ani în serviciul public, au dreptul la pensie la atingerea vârstei de pensionare: bărbați – 62 de ani și femei – 57 de ani și sta­giul de cotizare: bărbați 35 de ani și femei – 30 de ani. De dreptul la pensie beneficia­ză și persoanele asigurate care nu au statut de funcționar public, au atins vârsta de pensionare de 62 de ani pentru bărbați și de 57 de ani pentru femei, au realizat la 1 ianuarie 2017 un stagiu de cotiza­re de 33 de ani bărbați și de 30 de ani femei și confirmă cel puțin 15 ani în serviciul public. Mărimea pensiei constituie 75% din venitul mediu lunar asi­gurat, care se calculează din ve­nitul mediu lunar asigurat realizat pentru ultimele 60 de luni de acti­vitate în serviciul public, confirmat prin certificatul cu privire la salariu și prin datele contului personal de asigurări sociale ale persoanei asi­gurate. Tipurile de retribuire a muncii care se iau în calcul la determi­narea venitului asigurat pentru calcularea pensiei cuprind: salariul de bază, toate tipurile de premii băneşti, prevăzute de sistemele de remunerare în vigoare, pre­miul anual, recompensa anuală (lunară) pentru vechime în muncă, sporurile şi adaosurile la salariu, recompensele, alte plăţi achitate din fondul de salarizare şi ajutorul material anual achitat la indemni­zaţia de concediu. Înlocuirea unui funcţionar public se poate dispune de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice doar cu un funcţionar public din aceiaşi instituţie. Dactilograful nu este funcţionar public şi el nu poate înlocui un funcţionar public, respectiv timpul lucrat în această funcţie nu va fi luat la calcul ca funcţionar public, mai mult ca atât înlocuirea unui funcţionar public cu dactilograful este o procedură ilegală.