Numirea în funcție publică de bază în locul persoanei aflate în concediu de maternitate

Bună ziua, am activat 4 ani în cadrul Primăriei în calitate de specialist în domeniul reglamentării funciare și perceperii fiscale, apoi am plecat în concediu de maternitate. În locul meu a fost angajată altă persoană pe o perioadă de probă 6 luni, iar după expirarea acesteia, a fost confirmat în funcția publică prin decizia primarului. E legală procedura dată? După finisarea concediului meu de maternitate voi putea reveni la serviciu?Pot să revin mai devreme din concediu de maternitate decît pînă la 3 ani?

  • Nume: Negară Ecaterina
  • Data: 2020-12-15
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOCANU Eugenia

Data: 2020-12-17

Bună ziua, conform Codului Muncii al RM, art. 124.concediul de maternitate și concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului prevede: (1) Femeilor salariate şi ucenicelor, precum şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor, li se acordă un concediu de maternitate ce include concediul prenatal cu o durată de 70 de zile calendaristice (în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi – 112 zile calendaristice) şi concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul naşterilor complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile calendaristice), plătindu-li-se pentru această perioadă indemnizaţii în modul prevăzut la art.123 alin.(2). (2) În baza unei cereri scrise, persoanelor asigurate indicate la alin. (1), după expirarea concediului de maternitate, li se acordă un concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, cu achitarea indemnizației din bugetul asigurărilor sociale de stat. (3) Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit integral sau pe părţi în orice timp, pînă cînd copilul va împlini vîrsta de 3 ani. Acest concediu se include în vechimea în muncă, inclusiv în vechimea în muncă specială, şi în stagiul de cotizare. În continuare, în art.126. Concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani, este prevăzut: (1) În afară de concediul de maternitate şi concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, femeii, precum şi persoanelor menţionate la art.124 alin.(4), li se acordă, în baza unei cereri scrise, un concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani, cu menţinerea locului de muncă (a funcţiei). În lipsa locului de muncă anterior (funcţiei anterioare), persoanelor menţionate li se acordă un alt loc de muncă echivalent (funcţie echivalentă). Ca urmare, locul dvs de muncă se păstrează, iar încât privește persoana angajată în loc poate să fie angajată cu un contract de muncă pe o perioadă determinată, până când hotărâți să preluați activitatea. În încheiere vă mai atașez o prevedere din Codul Muncii cu privire la concediere, art.86: (2) Nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu medical, în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, în concediu de maternitate, în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani, în perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii.