Libertatea religioasa si serviciul

Vreau sa ma angajez ca profesor la o scoala de stat din RM. Doscutand cu directoarea, am amintit ca sant adventist de confesiune, si potrivit convingerilor mele religioase, sambata fiind ziua sfanta de odihna, nu voi putea deloc sa ma prezint atunci la servici. A zis ca e ok, sambata nefiind zi de lucru, doar ca cand va fi nevoie sambata ca zi inlocuitoare sa venim la lucru, voi fi obligat sa fac asta, in ciuda dreptului meu la practicare a religiei mele atunci. Potrivit legii, au drept sa ma oblige?

  • Nume: MarinDulce
  • Data: 2021-09-07
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MĂRCUȚĂ Lilia

Data: 2021-09-11

Bună ziua. Articolul 47. Garanţii la angajare (1) Refuzul neîntemeiat de angajare este interzis. (2) Se interzice orice limitare, directă sau indirectă, în drepturi ori stabilirea unor avantaje, directe sau indirecte, la încheierea contractului individual de muncă în dependenţă de sex, rasă, etnie, religie, domiciliu, opţiune politică sau origine socială Conform Codului Muncii al RM faptul că aparțineți unei anumite confesiuni religioase nu vă dă dreptul să lipsiți nemotivat de la serviciu. În cazul când va trebui să lucrați sâmbăta obligatoriu trebuie să vă prezentați la serviciu. În caz contrar va servi ca temei pentru eliberarea din serviciu pentru lipsă nemotivată 4 ore consecutiv de la serviciu.