Funcționarii publici Nouă

Bună ziua! Sub incidența Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public cad și aparatele autorităţilor administraţiei publice locale. Cine face parte din acel ”aparat”? Dacă face parte primarul, atunci, în lumina modificărilor recente la legislația muncii (funcționarii publici vor putea deține funcții de conducere doar până la vârsta de 65 de ani), cum se procedează? Își duce mandatul până la capăt?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2022-07-28
  • 0

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (0)