Evidenta globala a timpului de munca

La întreprindere se aplica evidența globală a timpului de muncă cu perioada de evidență - 1 an. Din necesități de producere se lucrează uneori sîmbăta și duminica. 1. În acest caz zilele de odihnă se achită dublă sau nu? 2. Cum să oferim zilele de odihnă? Vă rugăm mult explicarea aplicării evidenței globale a T/M. Vă mulțumim anticipat!

  • Nume: Valentina Soroca
  • Data: 2022-08-24
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2022-08-27

În conformitate cu prevederile Art.99 din Cod Nr. 154 din 28-03-2003 CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA, în caz de necesiatte în unităţi poate fi introdusă evidenţa globală a timpului de muncă, cu condiţia ca durata timpului de muncă să nu depăşească numărul de ore lucrătoare stabilite de lrgislaţie. În aceste cazuri, perioada de evidenţă nu trebuie să fie mai mare de un an, iar durata zilnică a timpului de muncă (a schimbului) nu poate depăşi 12 ore. Modul de aplicare a evidenţei globale a timpului de muncă se stabileşte prin regulamentul intern al unităţii şi prin contractul colectiv de muncă, luîndu-se în considerare restricţiile prevăzute pentru unele profesii de convenţiile colective la nivel naţional şi ramural, de legislaţia în vigoare şi de actele internaţionale la care Republica Moldova este parte. În cazul evidenţei globale a timpului de muncă se pot face abateri de la numărul de ore lucrătoare stabilite de CM, iar munca suplimentară din unele zile se compensează fie cu achitare suplementară, fie cu reducerea timpului de muncă, fie cu acordarea unor zile de repaus suplimentare în limita unei anumite perioade de evidenţă. În cazul în care, din necesități de producere se lucrează în zilele de odihnă (sîmbăta și duminica), aceasta se consideră muncă suplemnetară şi se achită în conformitate cu prevederile Art.157 din Cod Nr. 154 din 28-03-2003 CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA, pentru primele două ore suplementare, se retribuie în mărime de cel puţin 1,5 salarii de bază stabilite salariatului pe unitate de timp, iar pentru orele următoare - cel puţin în mărime dublă.