Eliberarea din funcţie conform CM

Deci, angajatul a scris cererea de eliberare din funcţie, i s-a înmânat fişa de achitare care ar dovedi că nu are nici o datorie faţă de întreprindere şi care este necesară pentru desfacerea contractului de răspundere materială. Cererea de eliberare încă nu a fost semnată de întreprindere, şi Contractul de munca este încă valabil, întrucât salariatul nu s-a mai arătat de atunci la firmă. Ce ar trebui să facem pentru a finisa această procedură , să putem angaja altă persoană în funcţia respectivă?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-07-13
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

ILCO Nicolae

Data: 2021-07-15

Salutare Cererea de eliberare din funcție, conform Codului Muncii, se numește demisie. Conform art. 85, Codul Muncii: Articolul 85. Demisia (1) Salariatul are dreptul la demisie - desfacere a contractului individual de muncă, cu excepţia prevederii alin.(41), din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea. *** (3) După expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) şi (41), salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului şi să-i elibereze documentele de activitatea acestuia în unitate. (31) Contractul individual de muncă poate fi desfăcut, prin acordul scris al părţilor, înainte de expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) şi (41). Deci, legea prevede că angajatul după ce înaintează cererea de eliberare (demisionare), este obligat să mai lucreze 14 zile. Dacă după înaintarea cererii el nu lucrează aceste 14 zile și nu vine deloc la servici, atunci el poate fi concediat conform alin. 1), lit. h) art. 86, Codul Muncii: Articolul 86. Concedierea (1) Concedierea – desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată – se admite pentru următoarele motive: h) absenţa fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă; Servus