dreptul muncii

În luna mai 2020 tuturor angajaților institiției preșcolare li s-a acordat concediul de odihnă anual, inclusiv și asistentului medical care activează prin cumul în instituție pe 0,25 unități- 2 ore/zi. În luna august asistentul medical s-a aflat în concediul anual de la locul de bază . Cum se procedează corect în acest caz: se pune în tabelul de pontaj concediul neplătit sau se pun ore lucrate?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-09-09
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-09-12

Buna ziua. Art. 272 din Codul Muncii stipulează că salariaţii care prestează muncă prin cumul beneficiază de un concediu de odihnă anual, plătit conform funcţiei sau specialităţii cumulate, care se acordă concomitent cu concediul de odihnă anual de la locul de muncă de bază. Concediul pentru munca prin cumul se acordă conform duratei stabilite pentru funcţia sau specialitatea respectivă la unitate, indiferent de durata concediului la locul de muncă de bază. Salariatul beneficiază de un concediu suplimentar neplătit în cazul în care durata concediului la locul de muncă prin cumul şi la locul de muncă de bază diferă. Plata indemnizaţiei de concediu sau a compensaţiei pentru concediul nefolosit se efectuează pornindu-se de la salariul mediu pentru funcţia sau specialitatea cumulată, determinat în modul stabilit prin HG nr. 426 din 26.04.2004. Astfel, reieșind din normele citate, indemnizația de concediu se va achita, atît la locul de muncă de bază, cît și la locul de muncă prin cumul.