Dreptul muncii

Bună seara. Un angajat , are dreptul să lucreze la 1,0 unități la o funcție și 0,5 unități la altă funcție în aceași unitate?

  • Nume: Belostecinic Iulia
  • Data: 2021-11-03
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

MOCANU Eugenia

Data: 2021-11-04

Buna ziua, conform Codului Muncii al RM, art.267, munca prin cumul poate fi prestată atît în cadrul aceleiaşi unităţi, cît şi în alte unităţi. În contractul individual de muncă se va indica, în mod obligatoriu, că munca respectivă se prestează prin cumul. Salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleaşi drepturi şi garanţii ca şi ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă.

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2021-11-09

În conformiatet cu prevederile Art.267 Cod Nr. 154 din 28-03-2003 Codul muncii al Republicii Moldova, munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual de muncă distinct. Contractele individuale de muncă prin cumul pot fi încheiate cu unul sau mai mulţi angajatori, dacă aceasta nu contravine legislaţiei în vigoare. Munca prin cumul poate fi prestată atît în cadrul aceleiaşi unităţi, cît şi în alte unităţi. În contractul individual de muncă se va indica, în mod obligatoriu, că munca respectivă se prestează prin cumul. Salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleaşi drepturi şi garanţii ca şi ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă. Da, codul muncii prevede acest lucru şi este o prevedere generală, dar în astfel de cazuri trebuie să aveţi grijă în dependenţa de funcţia în care activaţi şi care este cea de a doua funcţie, fiindcă pentru unele funcţii există excepţii de la regula generală. Astfel pentru a avea o informaţie mai concretă ne puteţi comunica despre ce funcţii este vorba.