Dreptul muncii

Poate o persoană să lucreze în aceași instituție la funcția de fochist la un salariu și paznic la 0,5 salariu?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-11-03
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOCANU Eugenia

Data: 2021-11-04

Buna ziua, conform Codului Muncii al RM, art.267, munca prin cumul poate fi prestată atît în cadrul aceleiaşi unităţi, cît şi în alte unităţi. În contractul individual de muncă se va indica, în mod obligatoriu, că munca respectivă se prestează prin cumul. Salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleaşi drepturi şi garanţii ca şi ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă.