doresc sa aflu diferenta intre cumul si cumulare, ce articol prevede expres acest lucru

Art.267 din Codul Muncii al RM prevede munca prin cumul, deasemeni art.156 prevede retribuirea muncii in caz de cumulare. Este o diferenta intre cumul si cumulare, ce lege atesta acest fapt? Da, la incheerea contractului si normarea muncii este clar care e diferenta, dar totusi aici este aratat in lege, dar ca notiune de unde ne putem documenta?

  • Nume: Romica Gurusciuc
  • Data: 2021-01-20
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Baciu Nadejda

Data: 2021-01-21

-------Codul muncii reglementeaza cumulul realizat în baza mai multor contracte individuale indiferent de tipul lor (pe durata nedeterminata, determinata sau cu timp partial, cu exceptia contractului de ucenicie la locul de munca). ◊ Cumulul de functii stricto sensu care priveste încheierea, în aceeasi perioada de catre aceeasi persoana a doua sau mai multe contracte individuale de munca. ◊ Cumulul de functii lato sensu care priveste încheierea de catre aceeasi persoana a unui contract de munca si a uneia ori mai multor conventii civile / contracte comerciale de prestari de servicii, cu acelasi subiect de drept care este angajatorul sau (ori un alt subiect de drept) . ------Prin cumularea de funcții se înțelege realizarea, pe lângă atribuțiile funcției de bază, a atribuțiilor unei funcții vacante sau temporar absente pe parcursul lunii gestionare. În cazul dat, noul sistem prevede plata unui supliment care se stabilește prin decizia conducătorului, pe parcursul lunii gestionare, în limita economiei din fondul de salarizare. Cuantumul acestui supliment nu poate depăși 100% din salariul de bază corespunzător treptei I de salarizare. În cazul cumulării atribuțiilor unei funcții de către mai mulți angajați, cuantumul suplimentului de plată pentru cumulare se stabilește proporțional volumului lucrărilor executate de către fiecare dintre ei, în limitele salariului de bază stabilit pentru funcția cumulată. Lista profesiilor cumulate nu se limitează.