Despre concedialele unu profesor.

Din luna august 2019 până acum am lucrat în calitate de profesor la un liceu privat și urmează să scriu o cerere de eliberare din proprie inițiativă... Mi s-a spus că nu voi avea concediale depline... Am dreptul la concediale depline?

  • Nume: Șcerbatiuc Ruslan
  • Data: 2020-06-15
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Macari Tamara

Data: 2020-06-18

Buna ziua. Calculul indemnizaţiei pentru concediul anual de odihnă Conform Codului muncii art.112(3) orice salariat care lucrează în baza unui contract individual de muncă, beneficiază de dreptul la concediu de odihnă anual. Pentru perioada concediului de odihnă anual, salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai mică decît valoarea salariului mediu lunar pentru perioada respectivă. Modul de calcul a îndemnizaţiei de concediu, este stabilită de Guvern, în Hotărîrea privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu nr. 426 din 26.04.2004. Pentru calcularea salariului mediu sunt stabilite următoarele perioade de decontare: - pentru lucrătorii din unităţile agricole, pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar, pentru angajaţii salarizaţi în acord în cazurile în care sînt retribuiţi o singură dată la momentul finalizării lucrărilor pentru toată perioada de executare a lor şi pentru lucrătorii care nu au un regim de muncă stabil - ultimele 12 luni calendaristice precedente evenimentului de care depinde plata respectivă (de la data de 1 pînă la data de 1). Angajaţilor care au lucrat la întreprinderea respectivă mai puţin de un an salariul mediu se calculează pentru lunile calendaristice efectiv lucrate.