Demitere forțată

Bună ziua. Din motiv că nu am vrut sa fiu prezentă la o adunare cu tentă politică șeful contribuie la demiterea mea din funcție reducând 0,5 din salariu emis printr-o dispoziție, susținând verbal că nu voi avea parte nici de performanță și că cea mai bună cale e să demisionez personal. Întrebarea este : dacă eu nu am semnat dispoziția cu privire la reducerea salariului, din moment ce nu sunt de acord are dreptul să nu-mi achite salariile integral și performanța? Merci anticipat.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-08-20
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Șchiopu Veronica

Data: 2020-08-25

Articolul 86. Concedierea (1) Concedierea – desfacerea din inițiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum și a celui pe durată determinată – se admite pentru următoarele motive: a) rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă (art.63 alin.(2)); b) lichidarea unității sau încetarea activității angajatorului persoană fizică; c) reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate; d) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcției deținute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical; e) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcției deținute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, stabilită în urma atestării efectuate în modul prevăzut de Guvern; f) schimbarea proprietarului unității (în privința conducătorului unității, a adjuncților săi, a contabilului-șef); g) încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligațiilor de muncă, dacă anterior salariatul a fost sancționat disciplinar; h) absența fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă; i) prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanțe stupefiante sau toxice, stabilită în modul prevăzut la art.76 lit. k); j) săvârșirea unei contravenții sau infracțiuni contra patrimoniului unității, stabilită prin hotărârea instanței de judecată sau prin actul organului de competenta căruia ține aplicarea sancțiunilor contravenționale; k) comiterea de către salariatul care gestionează nemijlocit mijloace bănești sau valori materiale ori care are acces la sistemele informaționale ale angajatorului (sisteme de colectare și gestiune a informației) sau la cele administrate de angajator a unor acțiuni culpabile, dacă aceste acțiuni pot servi drept temei pentru pierderea încrederii angajatorului față de salariatul respectiv; k1) încălcarea obligației prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale; l) încălcarea gravă repetată, pe parcursul unui an, a statutului instituției de învățământ de către un cadru didactic (art.301); m) comiterea de către salariatul care îndeplinește funcții educative a unei fapte imorale incompatibile cu funcția deținută; n) aplicarea, chiar și o singură dată, de către un cadru didactic a violenței fizice sau psihice față de discipoli (art.301); o) semnarea de către conducătorul unității (filialei, subdiviziunii), de către adjuncții săi sau de către contabilul-șef a unui act juridic nefondat care a cauzat prejudicii materiale unității; p) încălcarea gravă, chiar și o singură dată, a obligațiilor de muncă r) prezentarea de către salariat angajatorului, la încheierea contractului individual de muncă, a unor documente false (art.57 alin.(1)), fapt confirmat în modul stabilit; s) încheierea, vizând salariații ce prestează munca prin cumul, a unui contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita profesia, specialitatea sau funcția respectivă ca profesie, specialitate sau funcție de bază (art.273); u) transferarea salariatului la o altă unitate cu acordul celui transferat și al ambilor angajatori; v) refuzul salariatului de a continua munca în legătură cu schimbarea proprietarului unității sau reorganizarea acesteia, precum și a transferării unității în subordinea unui alt organ; x) refuzul salariatului de a fi transferat la o altă muncă pentru motive de sănătate, conform certificatului medical (art.74 alin.(2)); y) refuzului salariatului de a fi transferat în altă localitate în legătură cu mutarea unității în această localitate (art.74 alin.(1)); precum și y1) deținerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă; z) pentru alte motive prevăzute de prezentul cod și de alte acte legislative. Notă. PMulți oameni sunt familiarizați cu situațiile când în cadrul companiei apare un conflict, iar angajatorul cere cu blândețe să ceară să scrieți cerere de demisie din propria inițiativă. În general, este ilegal. Dar o fac pentru a nu se chinui cu concedierea forțată și să nu demonstreze validitatea acesteia. Dacă aveți dorință, bazându-vă pe Codul Muncii din Republica Moldova și autoritățile relevante, puteți încerca să vă păstrați locul de muncă. Deoarece până la depunerea și semnarea unei cereri de către angajat acesta nu poate fi „pur și simplu” demis. Dar nu toți sunt dispuși să lucreze în cadrul companiei simțind zilnic o atmosferă grea asupra sa. Poate uneori merită să cedați și să vă luați rămas bun de la job. Concedierea este un pas serios și responsabil. Dar nu e atât de groaznic, dacă veți acționa luând în considerare conștiința și legislația.ersoanele concediate în temeiul lit.y1) pot fi angajate pe o durată determinată conform art.55 lit.f).