Demisie conform Art.85(dorința proprie)

Buna seara, la 16.07 am transmis administrației companiei(SRL) unde activez cererea de eliberare din funcție cu data de 19.07. Motivul a fost unul personal(propria dorință). Că răspuns, mi s-a comunicat dur că sunt obligata sa activez până la 30.07.până vor găsi înlocuitor și că după lege sunt obligata sa resemnez cererea cu data de 30.07, ca fiind ultima zi de munca. Am explicat că nu pot sa activez decât până la 19.07, plus am o perioada de când activez fără liber. Eu nu pot sa mai activez, cum procedez?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-07-17
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOCANU Eugenia

Data: 2021-07-20

Bună ziua în Codul Muncii al RM, articolul 85, Demisia, este prevăzut (1) Salariatul are dreptul la demisie - desfacere a contractului individual de muncă, din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare a zilei în care a fost înregistrată cererea. Potrivit articolului menționat, sunteți obligat să anunțați angajatorul cu 14 zile calendaristice (și nu lucrătoare) până la demisie, ziua în care ați depus cererea nu intră în termenul de 14 zile. În cazul dvs pentru a fi demisionat în ziua menționată în cerere trebuia să depuneți cererea mai devreme cu 14 zile, indicând altă dată. Totodată, cu acordul ambelor părți, contractul de muncă poate fi reziliat înainte de expirarea avizului de reziliere, în acest caz angajatorul este în drept să vă elibereze numai dacă a fost încheiat un contract individual de muncă cu un alt salariat precum este stipulat în prezentul cod. Înainte de expirarea notificării de reziliere, dvs aveți dreptul să vă retrageți cererea în orice moment.