Demisia tânărului specialist

Am finisat universitatea cu specialitate istorie , ultimii doi ani fiind transferat la buget. Am solicitat să fiu transferat ca tânăr specialist la o instituție de învățământ (gimnaziu).Am activat ca tânăr specialist timp de un an în domeniul educației, primind o tranșă din indemnizația unică a tânărului specialist și o compensație a energiei electrice, termice(cărbune, lemne) pentru perioada rece. Doresc să știu, dacă îmi dau demisia până la expirarea termenului de 3 ani, ce trebuie să restitui la stat în

  • Nume: Anonim
  • Data: 2023-06-05
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Macari Tamara

Data: 2023-06-22

Buna ziua. Urmează mai întâi de toate să studiați CIM, care îl aveți încheiat cu angajatorul deoarece Contractul individual include, în mod obligatoriu, drepturile şi responsabilităţile părţilor, motivele de desfacere a contractului şi condiţiile de restituire a cheltuielilor, urmare a acordării facilităţilor. În cazul concedierii tînărului specialist, din iniţiativă proprie sau pentru fapte culpabile, pînă la expirarea anilor de activitate pentru care s-a obligat, acesta va restitui sumele achitate lui pînă la data concedierii.