Demisia în legătură cu alegerea în funcție electivă

Fiind funcționar public de execuție din subdiviziunea Consiliului Raional, am fost ales in funcție de consilier al consiliului raional, am fost obligat să-mi dau demisia fără păstrarea locului de muncă (coform art. 65 al Legii 158/2007 și 85 al Codul muncii. Corect am fost obligat sa ma eliberez din funcție. Dacă nu atunci am dreptul sa depuni a cerere pentru a fi modificat Actul administrativ de demisie cu pastrare locului de muncă după expirarea funcției elective.

  • Nume: Armanu Ion
  • Data: 2020-06-17
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-06-17

Buna ziua. Conform art. 7-8 legea 768 privind statutul alesului local : Mandatul alesului local este incompatibil cu: a) exercitarea altei funcții de demnitate publică; b) calitatea de funcţionar public în oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat; c) calitatea de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice locale (aparatul preşedintelui raionului, primării, primărie şi preturile municipiului Chişinău, direcţii, secţii şi alte subdiviziuni), inclusiv ale Adunării Populare a Găgăuziei şi ale Comitetului executiv a Găgăuziei; d) calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale); e) alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art. 84 al Legii nr. 436-XV din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală. Alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art.7 din prezenta lege va demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul deţinut sau îşi va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariţia incompatibilităţii. De aici rezulta ca dvs ati avut de ales : sa va pastrati functia publica si sa refuzati postul de consilier raional sau sa acceptati sa fi-ti consilier raional si sa demisionati din functia publica ocupata. Dvs ati ales a doua...