Cu munca

Angajatorul nu mea achitat salariul ce sa fac

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-08-24
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-08-24

Buna ziua. Reeșind din prevederile art.142 (1) din Codul Muncii “Termenele, periodicitatea şi locul de plată a salariului “ salariul se plăteşte periodic, nemijlocit salariatului sau persoanei împuternicite de acesta, în baza unei procuri autentificate, la locul de muncă al salariatului, în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv sau individual de muncă, dar: a) nu mai rar decît de două ori pe lună pentru salariaţii remuneraţi pe unitate de timp sau în acord; b) nu mai rar decît o dată pe lună pentru salariaţii remuneraţi în baza salariilor lunare ale funcţiei. In caz cînd salariu nu sa achitat în termenul stabilit de prevederile art. 142 (1) al Codului Muncii angajatorul poate fi sanctionat conform art. 57 al Codului Contravenţional “Încălcarea termenelor de plată a salariilor, pensiilor, burselor, indemnizaţiilor şi de efectuare a altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie Totodată, conform art. 145 al Codului Muncii angajatorul este obligat sa achite salariatului compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului. Compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului se efectuează prin indexarea obligatorie şi în mărime deplină a sumei salariului calculat dacă reţinerea acestuia a constituit cel puţin o lună calendaristică de la data stabilită pentru achitarea salariului lunar. Modul de calculare a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de plată a acestuia se stabileşte de Guvern, de comun acord cu patronatele şi sindicatele Deci, va adresati la Inspectoratul Muncii si apoi in judecata.

Cobzaru liliana

Data: 2020-08-26

Buna ziua! in conformitate cu prevederile legale a CM RM angajatorul are obligatia de a achita salariu in termenii prevazuti de legislatie. In cazul cind nu se efectuiaza plata in modul corespunzator adresati-va cu o cerere prealabila catre angajator de achitare benevola a salariului si altor prejudicii suportate. Daca cererea d-voastra nu se solutioneaza atunci va adresa- ti la Inspectoratul Muncii si cu o cerere de chemare in judecata.