Contract de munca

Buna ziua!O luna in urma am incheiat un contract cu o agentie care presteaza servicii de angajare în cîmpul muncii peste hotare.Pentru serviciile lor am achitat o suma de bani.Ajuns la locul destinat pentru munca conform contractului,conditiile de munca si trai nu coincideau cu cele din contract,din acest motiv am hotarit sa revin in MD.Cheltuielile dus intors,plus pretul pentru serviciile lor leam suportat personal.Cum as putea sami restitui pagubele financiare?

  • Nume: Baltag Ion
  • Data: 2020-09-03
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

ILCO Nicolae

Data: 2020-09-08

Salutare În cazul Dvs. avem un contract de prestări-servicii și nu un contract de muncă. Prin contractul de prestări servicii, o parte (prestator) se obligă să presteze celeilalte părţi (beneficiar) anumite servicii, iar aceasta se obligă să plătească retribuţia convenită. Obiectul contractului de prestări servicii îl constituie serviciile de orice natură. Contractele de muncă sînt reglementate prin legislaţia muncii. Dacă vorbim despre prestări servicii, vorbim despre executarea obligațiilor care pot fi executate în mod corespunzător, necorespunzător sau neexecutate deloc. Pentru toate aceste abateri, legea prevede drepturile creditorului, beneficiarului (persoana care a achitat serviciul) de acere repararea prejudiciilor. Conform art. 901, Codul Civil: Articolul 901. Mijloacele juridice de apărare ale creditorului în caz de neexecutare a obligației (1) Atunci cînd, fără justificare, debitorul nu își execută obligația, creditorul poate, în condițiile legii și, după caz, ale contractului, la alegerea sa: a) să ceară executarea silită a obligației; b) să suspende executarea obligației corelative; c) să reducă obligația sa corelativă; d) să recurgă la rezoluțiunea contractului; e) să ceară plata de despăgubiri pentru prejudiciul suferit prin neexecutare; f) să exercite orice alt mijloc juridic de apărare, prevăzut de lege sau contract, pentru realizarea dreptului său încălcat prin neexecutare. (2) Dacă debitorul demonstrează că neexecutarea obligației este justificată, creditorul poate recurge la oricare din mijloacele juridice de apărare prevăzute la alin. (1), cu excepția executării silite în natură și plății de despăgubiri. (3) Creditorul nu poate recurge la mijloacele juridice de apărare prevăzute la alin. (1) în măsura în care a cauzat neexecutarea obligației debitorului. (4) Mijloacele juridice de apărare prevăzute la alin. (1) care sînt compatibile pot fi cumulate. În special, creditorul nu este lipsit de dreptul la despăgubiri prin recurgerea la oricare alt mijloc. (5) Neexecutarea obligației înseamnă orice abatere, cu sau fără justificare, de la executarea corespunzătoare a obligației și include neexecutarea totală sau parțială a obligației, executarea necorespunzătoare sau cu întîrziere a obligației. (6) Părțile contractante pot prevedea că și alte evenimente decît neexecutarea obligației acordă creditorului toate sau unele dintre mijloacele juridice de apărare prevăzute la alin. (1). (7) Declarația creditorului nu produce efectul rezoluțiunii sau al reducerii obligației corelative dacă la acea dată dreptul la rezoluțiune sau la reducerea obligației corelative era prescris extinctiv, iar debitorul invocă această excepție înainte sau după declarație. Articolul 934. Dreptul la despăgubiri (1) Creditorul are dreptul la despăgubiri pentru întregul prejudiciu cauzat prin neexecutarea obligației, cu excepția cazului în care debitorul demonstrează că neexecutarea este justificată. (2) Despăgubirile trebuie să acopere doar prejudiciul suferit de creditor care este consecința directă și necesară a neexecutării. (3) Prejudiciul reparat prin despăgubiri cuprinde și prejudiciul viitor care, în mod rezonabil, s-ar fi produs. (4) Prejudiciul cuprinde prejudiciul patrimonial și nepatrimonial (moral). (5) Debitorul răspunde pentru fapta reprezentantului său și a persoanelor cărora le-a încredințat executarea obligației în aceeași măsură ca pentru propria faptă. Prin urmare, Dvs. aveți dreptul la despăgubiri și acest drept se realizează prin două metode: 1) pe cale amiabilă, vă adresați companiei cu o cerere de restituire a cheltuielilor suportate și, în cazul în care compania refuză 2) adresarea în judecată. Servus