Concediu

Cum se calculeaza concediul

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-08-02
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOCANU Eugenia

Data: 2021-08-05

Bună ziua, indemnizaţia de concediu pentru concediul de odihnă (inclusiv concediile de studii) și compensația pentru concediu nefolosit se calculează reieșind din salariul mediu pe o zi calendaristică înmulțit la zilele calendaristice de concediu care i se cuvin unui salariat. Salariul mediu pe o zi calendaristică, se calculează cu aplicarea perioadei de decontare de 3 luni (de la data de 1 până la data de 1) iar pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar 12 luni. În cazul în care salariatul a lucrat mai puțin de 3 din 12 luni, se calculează pe ultimele luni efectiv lucrate. Salariul mediu pentru o zi calendaristică, se calculează prin înmulţirea salariului mediu pe o zi lucrătoare cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul de zile lucrătoare din perioada de decontare, conform calendarului săptămânii de lucru stabilit la unitate, şi numărul de zile calendaristice din aceeaşi perioadă, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare stabilite prin lege. Dacă în careva din lunile perioadei de decontare de trei luni angajatul nu a lucrat şi nu a avut câștig, luna (lunile) în cauză din perioada de decontare nu se exclude şi nu se înlocuieşte cu altă lună.