Concedierea pentru lipsa nemotivata la serviciu

Care sunt procedurile de concediere pasii care urmeaza ca sa fie concediat

  • Nume: grosu grigore
  • Data: 2021-01-20
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Macari Tamara

Data: 2021-01-24

Buna ziua. Semnarea unui contract individual de muncă, obligă angajatul, prin lege să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, în schimbul unui salariu, aşa cum prevede Codul muncii. Prin urmare, absentarea nemotivată de la serviciu poate avea consecinţe negative pentru un salariat. Potrivit prevederilor Legii nr. 12/2015 care modifica si completeaza Codul Muncii, absenţele nemotivate de la muncă şi concediile fără plată sunt scăzute din vechimea în muncă. De asemenea, pentru perioadele de absenţă, angajatorii nu sunt obligaţi să plătească nici salariul şi nici contribuţiile sociale ale angajatului. Asta înseamnă că apare o întrerupere a stagiului de cotizare, ceea ce va afecta în mod direct salariatul. Excepţie de la regulă o fac concediile fără plată pentru formare profesională. Decizia de sancționare disciplinară va include în mod obligatoriu următoare aspecte: a)descrierea faptei care constituie abaterea disciplinară; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în conditiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea; d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică; e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată; f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată. Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și poate fi contestată de către salariat la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.