Concediere la 61 ani

Tata activa intr-o companie de stat, compania a fost lichidata. Cum ar trebui de actionat in cazul dat. Tata are 61 de ani, la aceasta virsta nimeni nu te mai angajeaza.

  • Nume: Nicolae Lavric
  • Data: 2021-01-10
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2021-01-11

Buna ziua. In caz de lichidare a unităţii, angajatorul este obligat să emită un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) cu privire la lichidarea unităţii şi să preavizeze, sub semnătură, salariatul cu 2 luni înainte de lichidarea unităţii, acordîndu-i salariatului cel puţin o zi liberă pe săptămînă, cu menţinerea salariului mediu, pentru căutarea unui alt loc de muncă (art.184 CM). Conform art.287 din Codul muncii, angajatorul persoană fizică este obligat să-l preavizeze pe salariat, în forma scrisă, sub semnătură, despre apropiata eliberare din serviciu (art.82 lit.f) şi art.86) cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte. Conform art.186 alin.(1) Codul muncii, salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică (art.86 alin.(1) lit.b) li se garantează: - pentru prima lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămînal pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decît un salariu mediu lunar. Dacă unitatea a fost succesorul de drept al unei unităţi reorganizate anterior şi contractul individual de muncă cu salariaţii în cauză nu a încetat anterior (art.81), se vor lua în calcul toţi anii de activitate; - pentru a doua lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul muncii; - pentru a treia lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar dacă, după concediere, salariatul s-a înregistrat în decurs de 14 zile calendaristice la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă în calitate de şomer şi nu a fost plasat în cîmpul muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv; La lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, achitarea integrală a sumelor legate de concedierea salariatului pe toate 3 luni se face la data concedierii. În cazul plasării persoanei concediate în cîmpul muncii pe parcursul lunilor a doua şi a treia, indemnizaţia se va achita pe perioada de pînă la data angajării acesteia.