Cererea de eliberare

Directorul nu semnează cererea de eliberare, rugându-mă să mă apropii în ziua de luni. Ce pot face în acest caz și cum îmi pot apăra drepturile? Vă rog, menționați legile și articolele, pe care le pot lua ca reper.

  • Nume: Nagornaia Maria
  • Data: 2021-08-05
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Cojocari Igor

Data: 2021-08-25

Articolul 85 din Codul Muncii al RM. Salariatul are dreptul la demisie - desfacere a contractului individual de muncă, cu excepția prevederii alin.(41), din proprie inițiativă, anunțând despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menționat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea. Dacă depuneți cererea din persoană, ea trebuie înregistrată de către persoana responsabilă, prin indicarea în exemplarul dvs. a dății, numărului documentului, numele și prenumele celui care a primit cererea și prin semnarea acesteia.