Cerere de eliberare

Buna ziua. Este necesar să lucreze 14 zile angajatul dacă a depus cerere de eliberare ? Este angajat de 14 zile.

  • Nume: Sergiu
  • Data: 2023-10-11
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2023-10-29

Bună ziua. Da, sînteți obligat să lucrați 14 zile (acesta este termenul de preaviz pentru angajator). Codul Muncii Articolul 85. Demisia (1) Salariatul are dreptul la demisie - desfacere a contractului individual de muncă, cu excepţia prevederii alin.(41), din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea. Daca nu doriti sa mai munciti aceste 14 zile, incercati sa discutati cu angajatorul si sa ajungeti la un acord comun, in scris, privind desfacerea contractului individual de munca fara respectarea termenului de 14 zile stipulat in art. 85 CMRM. CMRM - Art. 85, al. (3') Contractul individual de muncă poate fi desfăcut, prin acordul scris al părţilor, înainte de expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) şi (41).