buna ziua in caz de deces al salariatului cine ar putea primi salariu

unde am putea gasi ca document legal, si ce trebuie sa prezinte persoana care are dreptul sa ia salariu persoanei decedate

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-10-21
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

Macari Tamara

Data: 2020-10-22

Buna ziua.Art.167 Codul Muncii. (1) Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. (2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, soțului supraviețuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinților acestuia. Dacă nu există niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite altor moștenitori, în condițiile dreptului comun.

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2020-10-26

Conform prevederilor art. 117 alin. (4) din Cod Nr. 154 din 28-03-2003 Codul muncii al Republicii molodva (CM), în caz de deces al salariatului, remunerarea ce i se cuvine, inclusiv pentru concediile nefolosite, se plăteşte integral soţului (soţiei), copiilor majori sau părinţilor defunctului, iar în lipsa acestora – altor moştenitori, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Din conţinutul prevederilor citate supra conchidem că, primele persoane care au prioritate la primirea plăţilor salariale pentru salariatul care a decedat, chiar dacă nu au intrat încă în moştenire şi nu au un certificate de moştenitor sunt: – soţul (soţia) – copii majori – părinţii defunctului. Pentru a confirma documentar gradul de rudenie între salariatul decedat şi persoana care primeşte plăţile salariale restante, moștenitorul trebuie să prezinte actele corespunzătoare: – soţul(soţia) – certificatul de căsăstorie, actul propriu de identitate; – copii majori – certificatul de naştere, actul propriu de identitate; – părinţii defunctului – certificatul de naştere al defunctului, actele proprii de identitate şi, în cazul în care defunctul are alt nume, după caz, certificatul din care rezultă schimbarea numelui (poate fi certificatul de căsătorie). În cazul în care plăţile salariale ale defunctului se achită altor moştenitori decât persoanelor menţionate supra este necesar, în mod obligatoriu, să prezinte documentul prin care se confirmă statutul de moştenitor eliberat de notar.