Acord

Pot face un acord legal din partea unui părinte pentru permisiunea angajării în câmpul muncii a unui minor de 16 ani la notar sau unde?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-07-22
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Zugravu Maria

Data: 2020-07-23

Vârsta legală care permite angajarea unui adolescent în câmpul muncii este de 16 ani. Acesta poate lucra până la 7 ore pe zi. Dacă părinții își dau acordul în scris, tânărul poate să muncească și de la vârsta de 15 ani. În acest caz, durata zilnică a timpului de muncă este de până la 5 ore. Cât ține de durata săptămânală a timpului de muncă, un adolescent cu vârsta de 15 – 16 ani poate lucra până la 24 de ore pe săptămână. În același timp, un tânăr cu vârsta între 17 și 18 ani – 35 de ore. Revenind la prevederile legislației naționale, trebuie să menționăm că față de acordul părinților sau al reprezentanților legali necesar minorului cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani, pentru a se putea angaja în câmpul muncii, se înaintează anumite condiții: a) acordul trebuie să fie prealabil sau, cel puțin, concomitent încheierii contractului individual de muncă; b) acordul trebuie să fie special, adică să vizeze un anumit contract de muncă; c) acordul trebuie să fie expres, adică să aibă forma scrisă. În calitate de exemplu de acord al părților privind angajarea copiilor lor cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani propunem: Model - Declarație Subsemnatul,____________, posesor al buletinului de identitate nr.______, domiciliat pe adresa___________, în calitate de părinte al minorului__________, îmi exprim acordul ca acesta să lucreze la angajatorul_________, în calitate de________, cu timp de muncă redus de___ ore pe zi. Precizez că am luat cunoștință de condițiile de muncă și sunt la curent cu prevederile Codului muncii cu privire la drepturile salariaților sub vârsta de 18 ani. Data Semnătura Lipsa acordului părinților sau a reprezentanților legali la încheierea contractului individual de muncă de către minorul cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani antrenează nulitatea contractului de muncă, deoarece art.84 alin.(1) CM dispune că nerespectarea oricăreia dintre condițiile stabilite de prezentul cod la încheierea contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia