Льготы учителям

Добрый день , я учусь на последнем курсе педагогического университета. Устроилась на работу учителем в школу на декретное место. У меня вопрос, если я после получения диплома пойду работать по направлению я могу рассчитывать на деньги, выплачиваемые молодым специалистам, или же, я их теряю из за того что уже работаю по специальности хоть и временно? Спасибо

  • Nume: Катя Сосна
  • Data: 2021-09-20
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Macari Tamara

Data: 2021-09-28

Buna ziua. Dacă după finisarea studiilor veți obține repartizarea de la ministerul educației sigur că veți putea beneficia. Deoarece în categoria tinerilor specialiști se încadrează persoanele care au finisat studiile și lucrează conform repartizării. Conform alin. 5, art. 134, Codul Educației: (5) Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic din țară, beneficiari ai programelor acreditate în domeniul general de studiu Științe ale educației sau într-un domeniu echivalent, care și-au făcut studiile pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat sau cu taxă de studii, indiferent de forma de învățământ, absolvenții programelor corespunzătoare ai instituțiilor de învățământ din străinătate, acreditate în condițiile legii, inclusiv absolvenții care au cumulat studiile cu activitatea pedagogică, ulterior angajați în instituții de învățământ prin repartizare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, beneficiază, în primii trei ani de activitate didactică de la repartizare, de indemnizații din mijloacele bugetului de stat în modul stabilit de Guvern, achitate prin intermediul bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea și bugetului UTA Găgăuzia. Deci, acestea sunt condițiile stabilite de lege, studiile pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat sau cu taxă de studii, angajați în instituții de învățământ prin repartizare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării etc.