Vecini

Buna ziua.asa o intrebare.locuim casa privata de 15 ani.casa e situata in margine de sat.acum de 3-4 ani peste drum siau construit alta casa cineva.(mentionezi ca peste drum nu locuiau nimeni )astea au aparut si acum din locurile peste drum au facut o brigada de tractoare.fel de fel de lucruri imprastiate,galagie cind vrei,fum toxic in aer,oameni straini etc.plus la toate de pe terenuri scot pamint murdarwsc drumul.este trist.noi am instalat camere video pentru a ne proteja.oricum e mizerie.e groaznic.

  • Nume: Natalia
  • Data: 2020-11-26
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

OLTEANU Viorica

Data: 2020-11-27

O soluţie găsim în norma stipulată în alin.(1) art.379 C.civ. RM, unde se menţionează că proprietarul poate cere interzicerea ridicării sau exploatării unor construcţii sau instalaţii despre care se poate afirma cu certitudine că prezenţa şi utilizarea lor atentează în mod inadmisibil asupra terenului său. Principalul moment în acest caz constă în faptul că utilizarea construcţiilor sau instalaţiilor afectează inadmisibil interesele proprietarului terenului vecin. Acesta poate cere interzicerea ridicării sau exploatării unor construcţii sau instalaţii prin înaintarea unui aviz celui care intenţionează să ridice sau să exploateze construcţii sau instalaţii, iar în cazul în care avizul este lăsat fără răspuns şi acţiunile nu sunt încetate, proprietarul este în drept să recurgă la intentarea unei acţiuni negatorii în conformitate cu prevederile alin.(2) art.376 C.civ. RM. Astfel, amplasarea de exemplu a unui atelier de tinichigerie, împreună cu o rampă de reparaţie auto, în imediata apropiere a locuinţei vecinului şi exploatarea acestuia, cu efectul producerii unor zgomote, gaze şi mirosuri poluante, sunt fapte care întrec limitele unei vecinătăţi tolerabile şi, drept concesinţă, instanţa de judecată va dispune desfiinţarea construcţiilor. Codul Civil: DREPTUL DE VECINĂTATE Articolul 377. Obligaţia de respect reciproc Proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile învecinate, pe lîngă respectarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege, trebuie să se respecte reciproc. Se consideră vecin orice teren sau alt bun imobil de unde se pot produce influenţe reciproce. Articolul 378. Influenţa vecină admisibilă (1) Proprietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu poate interzice influenţa pe care o exercită asupra bunului său gazul, aburul, mirosul, funinginea, fumul, zgomotul, căldura, vibraţia sau o altă influenţă similară provenită din terenul vecin dacă nu împiedică proprietarul în folosirea bunului sau dacă încalcă nesemnificativ dreptul acestuia. (2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi în cazul în care influenţa este considerabilă, dar este produsă de folosirea obişnuită a unui alt teren şi nu poate fi înlăturată prin măsuri justificate economic. Dacă este obligat să suporte o asemenea influenţă şi dacă aceasta depăşeşte folosirea recunoscută obişnuită în localitatea respectivă şi limitele economice admisibile, proprietarul poate cere proprietarului de teren care cauzează influenţa o compensaţie corespunzătoare în formă bănească.