pensia alimentata

Buna ziua.Puteti va rog sa ma ajutati cu un sfat?Am 2 copii minori, dupa divort sotul nu achita pensia alimentara la copii, deja 1 an si 4 luni. Ce pot face in acest caz? Totul este oficial hotararea dupa divort. Va multumesc anticipat.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-10-27
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

MOCANU Eugenia

Data: 2021-11-04

Bună ziua, dacă procedura de executare este deschisă, trebuie să inaintați o cerere în adresa executorului judecătoresc și să solicitați aplicarea măsurilor de constrângere a soțului să achite restanța la pensia alimentară.

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2021-11-10

Potrivit Art. 74 din cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material, iar modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă, iar dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare teritoriale. În Republica Moldova, deseori se întâmplă că există o hotărîre judecătorească prin care este stabilit părintele care datorează pensie de întreţinere, însă acesta nu îşi onorează obligaţiunile sale de părinte stabilite de legislaţie. Soluţionarea legală a astor fel de cazuri poate avea loc pe două căi: 1. Cu participarea nemijlocită a executorului judecătoresc: În conformitate cu prevederile Art.1 din Cod Codul de Executare al Republicii Moldova, procedura de executare are sarcina de a contribui la realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare, în modul stabilit de lege, iar în scopul îndeplinirii sarcinii prevăzute de acesta legislaţia privind executarea stabileşte competenţa executorului judecătoresc, modul şi condiţiile de executare silită a documentelor executorii. Totodată, în conformitate cu prevederile Art.10 din acelaş cod, executarea silită reprezintă un ansamblu de măsuri, prin care creditorul realizează, prin intermediul executorului judecătoresc, cu concursul organelor de stat abilitate, drepturile sale, recunoscute printr-un document executoriu, dacă debitorul nu-şi îndeplineşte benevol obligaţiile. În corespundere cu Art. 63 din acelaşi Cod, în scopul asigurării executării eficiente a documentului executoriu, odată cu intentarea procedurii de executare şi pe tot parcursul acesteia, executorul judecătoresc este în drept să aplice măsuri de asigurare a executării documentului executoriu în măsura în care acestea au o legătură cauzală directă cu dispozitivul documentului executoriu sau rezultă direct din acesta, după cum urmează: a) să aplice sechestru pe mijloacele băneşti sau pe bunurile debitorului; b) să interzică debitorului de a săvîrşi anumite acte; c) să interzică altor persoane de a transmite debitorului bunuri sau de a îndeplini faţă de el alte obligaţii; d) să interzică persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, efectuarea anumitor acte în privinţa debitorului sau a bunurilor lui, inclusiv a bunurilor care vor fi dobîndite în viitor, care ar putea duce la împiedicarea executării documentului executoriu. e) să solicite interdicţia ca debitorul să aibă posibilitatea de a părăsi ţara; Astfel, conform celor menţionate, mergeţi la executorul judecătoresc care se ocupă de executarea respectivă şi solicitaţi să depună toate măsurile stabilite de legislaţie în vederea executării hotărîrii judecătoreşti. Ca urmare, dacă consideraţi că acesta nu îşi onorează obligaţiunile de serviciu, mergeţi şi depuneţi o plângere la UNEJ (Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești), concomitent sesizaţi și Ministerul justiției, direcția profesii și servicii juridice departamentul executori judecătorești. 2. Cu participarea instanţei judecătoreşti: În astfel de situaţie urmează să parcurgeţi doi paşi: 2.1. Depuneţi o plîngere contravenţională la poliţie/procuratură împotriva debitorului în conformitate cu prevederile Art. 318 din Cod Nr. 218 din 24-10-2008 Cod contravenţional al Republicii Moldova, pentru neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată ori a documentului executoriu, în urma cărea debitorul urmează să fie sancţionat contravenţional cu o amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale. 2.2. Depuneţi o plîngere penală în instanţa de judecată împotriva debitorului în conformitate cu prevederile Art. 318 din Cod Nr. 985 din 18-04-2002 Cod Penal al Republicii Moldova, pentru neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată, comisă după aplicarea sancţiunii contravenţionale, în urma cărea debitorul urmează să fie sancţionat penal cu amendă în mărime de la 550 la 650 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani. La depunerea plîngerii penale vă recomand să vă angajaţi un avocat care cunoaşte procedurile şi care să vă apere interesele legale în instanţa de judecată.