Pensia alimentara

Buna ziu vin cu o intrebare la dumneavoastră! Spunetimi va rog frumos cum sa procedez in cazul dat eu am fost căsătorit cu patru ani in urma si din această casatorie am doi copii dar acum sunt casatorit cu alta persoana si am trei copiii intrebarea mea ce se poate de facut si cum ca sa achit pensia alimentara mai putin la acei doi copii din casatorie anteriaoara precuzeci ca achit 1/3 dar eu nu lucrez oficial cum pot sa achit mai putin?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-11-07
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2021-11-09

Buna ziua. Conform Codului Familiei ambii parinti sunt obligati sa-si intretina copiii. Marimea pensiei este stabilita conform legii si anume : pentru 1 copil 1/4 din venit, pentru 2 copii -1/3, pentru 3 si mai multi copii 1/2 din venitul persoanei ce datoreaza intretinere. In cazul in care persoana nu este amplasata in cimpul muncii atunci instanta de judecata hotarăște cuantumul pensiei. Deci pentru a micsora marimea pensiei de intretinere va adresati in instanta de judecata cu cerere, aducând dovezi a faptului ca nu aveti posibilitatea sa achitati suma stabilita...

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2021-11-09

În conformitate cu prevederile Art.75 alin.(1) şi (2) din Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, cuantumul pensiei de întreţinere încasate pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2 copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii. Cuantumul cotelor stabilite poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante. Totodată, în conformitate cu prevederile Art.76 alin.(1) şi (2) din Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, cazurile, cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri. Cuantumul sumei băneşti fixe încasate în conformitate cu se determină de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părţilor, de alte circumstanţe importante şi păstrîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior de asigurare materială a copilului. Respectiv, în cazul d-voastră, în conformitate cu prevederile Art.75 alin.(2) în cazul în care va fost stabilită o pensie de întreţinere cotă din salariu, ţinîndu-se cont de situaţia familială de cu patru ani în urmă care au servit drept condiţie pentru stabilirea pensiei de întreţinere (atunci aveaţi 2 copii respectiv cota era de 1/3 din salariu) şi cea de la moment (nu mai aveţi doi copii ci cinci), este necesar să vă adresaţi cu o cerere în instanţa de judecată cu privire la stabilirea pensiei de întreţinere conform condiţiilor familiare de moment. La sigur acest lucru la moment vă dezavantajează şi motivul este unul foarte simplu, 1/3 din un salariu care nu îl aveţi este zero. Asta este suma pe care o datoraţi la moment pentru întreţinerea celor doi copii din căsătoria precedentă şi asta pînă cînd fosta soţie nu se va adresa în instanţa de judecată cu privire la stabilirea unei întreţineri stabilită în formă fixă, sau nu o să o faceţi singur Aici este necesar să conştirntizaţi că cuantumul pensiei pentru întreţinerea copiilor din prima relaţie se micşorează semnificativ în cazul în care sunteţi salarizat sau declaraţi anumite venituri neregulate sau fluctuabile ori primiţi salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură în restul cazurilor stabilirea pensiei pentru întreţinerea celor doi copii minori în sumă fixă în orice caz va fi mai mare de zero. Este clar că urmaţi cheltuieli cît mai mici, care de fapt la moment sunt zero, dar mai trebuie să conştientizaţi că cei doi copii tot sunt ai d-voastră şi necesită îngrijire şi mai puneţi-vă în situaţia celui ce îi îngrijeşte.