Minorul după 14 ani

Care sunt drepturile minorului care a împlinit 14 ani la alegerea domiciliu,daca instanta de judecata la momentul divorțului părinților a decis locul domiciliului cu mama

  • Nume: Iulia
  • Data: 2020-09-04
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

Șchiopu Veronica

Data: 2020-09-06

Buna ziua . În situația în care părinții au locuințe separate, indiferent din ce motiv, locuința copilului se stabilește de părinți de comun acord. Atunci când părinții nu se înțeleg în privința locuinței copilului lor mi­nor, aceasta se stabilește de instanța de tutelă (judecătoria) în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau reședința minorului, con­form art. 2291 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 raportat la art. 107 NCC și art. 265 NCC(367) [respectiv art. 114 alin. (1) NCPC, în condițiile viitoarelor reglementări de procedură], care va avea în vedere raportul de anchetă psihosocială, va asculta părinții și copilul care a împlinit vârsta de 14 ani. [ Mai mult... ]

Șchiopu Veronica

Data: 2020-09-06

Minorului care a împlinit 14 ani are dreptul la alegerea domiciliului.