Intrarea in vigoare a divortului

Cind intra in vigoare din punct de vedere legal, avind la baza hotarirea instantei de judecata, care scrie ca " se desface casatoria de la data ramanerii definitive a hotaririi" ceia ce atesta si codul de procedura civila artic 254, alin 1si 2 atesta expres ideia mea, sau cind e irevocabila? In cazul dat hotarirea nu a fost atacata timp de 30 zile

  • Nume: Cristina
  • Data: 2022-11-08
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOCANU Eugenia

Data: 2022-11-17

Bună ziua, art.39 din Codul Familiei al RM, Momentul încetării căsătoriei, prevede (1) În cazul desfacerii căsătoriei la organul stare civilă, la notar, aceasta încetează din ziua înregistrării divorţului, iar în cazul desfacerii căsătoriei pe cale judecătorească - din ziua cînd hotărîrea instanţei judecătoreşti a rămas definitivă. (2) Dacă problema divorţului a fost soluţionată pe cale judecătorească, acesta urmează a fi înregistrat în modul prevăzut pentru înregistrarea de stat a actelor de stare civilă. Soţii nu au dreptul să încheie o nouă căsătorie pînă la obţinerea certificatului de divorţ de la organul stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul acestora. (3) Instanţa judecătorească este obligată să transmită, în termen de 3 zile de la data cînd hotărîrea privind desfacerea căsătoriei a rămas definitivă, o copie a acesteia organul stare civilă din raza ei teritorială.