Fondatorul Gospodăriei Țărănești

Bună ziua, poate fi modificat fondatorul gospodăriei țărănești? De exemplu fondatorul actual numește în calitate de fondator nou un alt membru al familiei implicat în activitatea gospodăriei? Sau Fondatorul poate doar delega atribuțiile sale altui membru dar nu și schimba statutul de fondator? Mulțumesc.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2022-11-21
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2022-12-11

În conformiatet cu prevederile Art.15 a Legii Nr. 1353 din 03-11-2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), conducător al gospodăriei ţărăneşti este fondatorul, iar în cazul eliberării fondatorului din funcţie, unul dintre membri care a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate de exerciţiu deplină, ales de ceilalţi membri ai gospodăriei. Conducătorul gospodăriei ţărăneşti: a) reprezintă gospodăria în instanţă de judecată, în relaţiile cu alte autorităţi publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice; b) organizează activitatea gospodăriei; c) efectuează, în numele gospodăriei, tranzacţii, eliberează procuri pentru efectuarea de tranzacţii; d) angajează şi eliberează lucrători; e) ţine evidenţa timpului de lucru şi salariilor persoanelor care lucrează în bază de contract, efectuează înscrieri în carnetul lor de muncă, precum şi al membrilor gospodăriei; f) stabileşte politica de evidenţă în gospodărie, asigură evidenţa contabilă şi prezentarea rapoartelor în conformitate cu legislaţia; g) asigură predarea în arhivă a documentelor de plată a salariilor şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, precum şi a documentelor prevăzute la art.24 alin.(2); h) exercită alte atribuţii neinterzise de lege. În cazul incapacităţii temporare de muncă sau absenţei sale îndelungate, conducătorul gospodăriei ţărăneşti are dreptul să încredinţeze îndeplinirea obligaţiilor sale unui membru cu capacitate deplină de exerciţiu, iar în cazul constituirii gospodăriei ţărăneşti dintr-o singură persoană, unei alte persoane, faptul consemnîndu-se în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). Conducătorul gospodăriei ţărăneşti îşi poate da demisia ori poate fi destituit prin hotărîre a membrilor ei în cazul executării necorespunzătoare sau neexecutării îndelungate a atribuţiilor. În cazul înlocuirii conducătorului gospodăriei ţărăneşti, membrii ei anunţă în scris, în decursul unei săptămîni, primăria care a înregistrat gospodăria. Astfel, fondatorul unei GŢ nu poate fi inlocuit ci poate doar eliberat din funcţie, în conformitate cu cele menţionate mai sus.. conducatorul GT "isi poate da demisia ori poate fi destituit prin hotărîre a membrilor ei în cazul executării necorespunzătoare sau neexecutării îndelungate a atribuţiilor" (art. 15 alin. (4)), iar "în cazul eliberării fondatorului din funcţie, unul dintre membri care a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate de exerciţiu deplină, ales de ceilalţi membri ai gospodăriei" (art. 15 alin. (1)) va fi noul conducator al GT. La fel, legea mai prevede ca "În cazul înlocuirii conducătorului gospodăriei ţărăneşti, membrii ei anunţă în scris, în decursul unei săptămîni, primăria care a înregistrat gospodăria." (art. 15 alin. (5)). Fondatorul unei GT nu poate fi inlocuit si el va ramine a fi sotul Dvs.