Drepturile părintești

Bună ziua!Am un copil de 5 ani,cu tatăl copilului am trăit în concubinaj, copilul este in familia lui...cum as putea sa trec copilul in familia mea într-o metoda mai simplă...nu mai suntem împreună cu tatăl copilului aproximativ de 3 ani...de mai bine de un an nu a contribuit cu nimic în creșterea copilului...cauza separării a fost violența în familie cuvinte foarte urite și amenințări...am dovezi care demonstrează vinovăția lui...el este de acord să se dezică din drepturile părintești..Mersi!

  • Nume: Proca Dorina
  • Data: 2020-06-15
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOCANU Eugenia

Data: 2020-06-18

Bună ziua, potrivit prevederilor legale din Codul Familiei al RM, articolul 56, referitor la schimbarea numelui de familie și prenumelui copilului, dacă copilul nu are 16 ani dvs trebuie să vă adresați la organul de stare civilă cu o cerere în care să solicitați schimbarea numelui copilului. În caz de litigiu, problema privind schimbarea numelui de familie a copilului este soluţionată de către organul de stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului. Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală. Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.