Dreptul familiei

Bună ziua. Într-o familie sunt 7 (șapte) frați, iar părinții au lăsat testament pe casa de locuit la 2 (doi) frați, după decesul părinților cei 2 (frați) au fost la notar și au început să facă actele p/u casă pe numele lor, dar au trecut deja 10 ani dar așa și nu au finalizat cu actele. Acum după 10 ani dacă cei 2 frați așa și nu au trecut imobilul pe Ei, ceilalți 5 (cinci) frați pot pretinde la avere ???

  • Nume: Roman.
  • Data: 2022-04-28
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Macari Tamara

Data: 2022-05-13

Buna ziua. Testamentul este actul unilateral, personal și revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul cînd nu va mai fi în viață. În cazul unui testamet autentificat notarial, conform tuturor rigorilor, nu poate fi anulat de unul dintre potențialii moștenitori legali pentru simplu motiv că ultimul nu e deacord, or bunurile aparțin persoanei ce a lăsat testamentul ultima fiind în drept să dispună de acestea după bunul plac, e proprietatea personală a frațălor,din cîte cunosc testamentul nu are termen. Au avut loc mai multe schimbări după 01.03.2019 la Codul civil, ei pot fi direcționați pentru a-i repune in termen, procedră judiciară, astfel după obținerea unei hotărâri, cei doi frați vor fi in drept sa moștenească bunurile defunctului.