Divort

Buna seara ,am nevoie de o cunsulatie a unui avocat!Eu am o fetița de 9 luni ,vrem sa dam la divorț cu soțul meu ,dar el nu este in țara si deocamdată nu putem face divorțul ,eu am o întrebare ,eu la moment nu pot sa lucrez fiindcă trebuie sa stau acasă cu fata,el refuza sa îmi Dee câteva bani pentru întreținerea mea ,iar pentru fata vrea sa îmi ofere o suma de bani pe luna ,dar eu nu pot sa am grija de ea din suma data ,eu pot face ceva la moment fara divorț ?

  • Nume: Aliona
  • Data: 2022-11-24
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2022-12-09

Potrivit prevederilor Art.33 alin.(2) Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, căsătoria poate înceta prin divorţ (desfacere), în baza cererii unuia sau a ambilor soţi. Totodată, potrivit prevederilor Art.36 alin.(4) Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, în cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea unuia dintre soţi, desfacerea căsătoriei se face pe cale judecătorească. În acelaşi sens, Art.34 Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, în lipsa acordului soţiei, soţul nu poate cere desfacerea căsătoriei în timpul gravidităţii acesteia şi timp de un an după naşterea copilului dacă acesta s-a născut viu şi trăieşte. Din cele relatate mai sus, este necesar să reţineţi că în condiţia actuală, când copilul are 9 luni, soţul nu va putea solicita divorţul fără acordul d-voastră, iar d-voastră dacă vă doriţi să divorţaţi, faptul să soţul este peste hotare nu este un impediment şi puteţi depune fără nici un impediment o cerere în acest sens în instanţa de judecată. În conformitate cu prevederile Art.74 Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori. Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi, iar dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi. Totodată, în conformitate cu prevederile Art.82 alin.2 lit.c) Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, soţii îşi datorează întreţinerea materială reciprocă. În cazul refuzului de a acorda întreţinere şi dacă între soţi nu există un contract privind plata pensiei de întreţinere, dreptul de a porni o acţiune în instanţa judecătorească privind încasarea acesteia de la celălalt soţ îl au soţul care îngrijeşte copilul comun timp de 3 ani după naşterea acestuia. Din cele relatate mai sus, este important să reţineţi că soţul este obligat să participe la întreţinerea copilului, fie în mod voluntar, dacă vă înţelegeţi referitor la forma, suma şi modalitatea de acordare a ajutorului, fie pe cale judecătorească. Cererea poate fi înaintată o dată cu cererea de divorţ, sau separat dacă se doreşte doar pensia de întreţinere a copilului minor fără a solicita divorţul. Tottodată, în cazul în care d-voastră vă ocupaţi cu întreţinerea copilului minor şi nu aveţi timp pentru a munci respectiv nu aveţi surse de întreţinere, sunteţi în drept să solicitaţi de la soţ, pe lîngă pensia de întreţinere a copilului şi pensie pentru întreţinerea d-voastră pînă cînd copilul va împlini 3 ani.. Pensiile se stabilesc din ziua depunerii cererii în instanţă, respectiv este necesar să depuneţi cererea cît mai repede posibil şi să nu tărăgănaţi evenimentele. Desigur în acestcaz este nevoie să apelaţi la un avocat care să vă întocmească cererile şi să vă apre interesele în instanţe de judecată şi acest fapt este posibil: 1. fie prin contract, dacă aveţi bani pentru a plăti din cont propriu; 2. fie prin intermediul CNAJGS, care vă poate acorda la cerere un avocat plătit de stat dacă o să întruniţi condiţiile impuse (dacă vă decideţi la această metodă mă puteţi contacta 068684991).