Divort

Buna ziua Care este procedura de divort in cazul in care sotul este in detentie pe un termen mai mare de 2 ani. Este posibil ca cererea de divort sa fie depusa direct de el? Sau sotia trebuie sa o depuna. Exista si copil minor. Ce acte sunt necesare si care este forma cerererii. Multumesc

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-10-21
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Cojocari Igor

Data: 2021-10-25

Bună ziua, devorțul puteți înregistra în următoarele cazuri și condiții: Înregistrarea actului de divorț în baza declarației comune a soților. Condiții necesare: Aveți dreptul de a înregistra actul de divorț în baza declarației comune în cazul împlinirii condițiilor mai jos: - nu aveți copii minori comuni (inclusiv adoptați în comun); - nu aveți litigii referitoare la partajul bunurilor comune sau ce țin de întreținerea soțului/soției inapt/e de muncă. Depunerea declarației comune Declarația comună privind solicitarea desfacerii căsătoriei se depune de ambii soți. În cazul în care unul din soți nu are posibilitatea de a se prezenta personal la OSC, acesta poate depune o declarație separată, iar semnătura acestuia va fi autentificată în modul stabilit de legislație. Informația privind modul de autentificare o găsiți accesând linkul: http://www.asp.gov.md/ro/node/212 Declarația comună a soților privind desfacerea căsătoriei se depune la OSC: - în a cărui rază teritorială sunt domiciliați; - unde a fost înregistrat actul de căsătorie. Documente necesare La depunerea declarației comune privind desfacerea căsătoriei urmează să prezentați următoarele documente: - cerere privind desfacerea căsătoriei în baza declarației comune a soților (F-19D) care poate fi descărcată electronic accesând linkul: https://servicii.gov.md/_STORAGE/Services/F-19D.pdf - actele de identitate; - certificatul de căsătorie; - certificatul eliberat de una din instituțiile de exploatare a locuințelor (cooperativa de construcție a locuințelor, asociația de proprietari ai locuințelor privatizate sau întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ) sau de primăria satului, comunei sau orașului - prin care se confirmă că nu aveți împreună cu soțul copii minori comuni și/sau declarația pe proprie răspundere că nu aveți copii minori comuni; confirmarea achitării taxei de stat – 100 lei (se prezintă în ziua înregistrării divorțului si poate fi achitată prin MPay); - confirmarea achitării serviciilor prestate de oficiu stare civilă – 100 lei separat pentru fiecare din soți. Înregistrarea divorțului Divorțul se înregistrează în prezența ambilor sau a unuia dintre soți, la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declarației. Absența nemotivată a unuia dintre soți la înregistrarea divorțului nu împiedică desfacerea căsătoriei. Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorț. Înregistrarea actului de divorț în baza declarației unuia dintre soți: Condiții necesare: Puteți să înregistrați actul de divorț în unul din următoarele cazuri: Există hotărârea judecătorească pe numele celuilalt soț care confirma că acesta a fost declarat incapabil sau declarat dispărut. Sentința judecătorească (emisă ulterior datei încheierii căsătoriei) pe numele celuilalt soț care confirmă că acesta este condamnat la privare de libertate pe un termen mai mare de 3 ani. Depunerea declarației Trebuie să depuneți declarația privind desfacerea căsătoriei la sediul serviciului stării civile: - în a cărui rază teritorială sunteți domiciliat; - unde a fost înregistrat actul de căsătorie. Documente necesare: La depunerea declarației, dumneavoastră trebuie să prezentați următoarele documente: declarația privind desfacerea căsătoriei; - actul de identitate; - hotărârea (sentința) judecătorească – prin care celălalt soț este declarat incapabil, dispărut sau condamnat la privare de libertate pe un termen mai mare de 3 ani; - certificatul de căsătorie sau extrasul de pe actul de căsătorie - pentru cazurile când certificatul este pierdut. Înregistrarea divorțului Înregistrarea actului de divorț se efectuează la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declarației respective. Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorț. Înregistrarea actului de divorț în temeiul hotărârii judecătorești Înregistrarea actului de divorț în baza hotărârii judecătorești constituie o modalitate de desfacere a căsătoriei pe calea judecătorească, cu înregistrarea ulterioară a actului de divorț la ASP. Cazurile când se desface căsătoria pe cale judiciară Instanța judecătorească examinează cererea de desfacere a căsătoriei în următoarele cazuri: - există copii minori comuni (inclusiv adoptați); - există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului/soției inapt/e de muncă. Documente necesare Pentru completarea actului de divorț este necesar să prezentați următoarele acte: - cerere privind desfacerea căsătoriei în baza hotărârii judecătorești; - hotărârea instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei, în cazul în care actul de divorț nu a fost - întocmit anterior; - actul de identitate; - confirmarea achitării taxei de stat, stabilită de instanța de judecată pentru fiecare soț; - confirmarea achitării serviciilor pentru completarea actului. Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii judecătorești Înregistrarea actului de divorț sau completarea acestuia o puteți face la Centrul Multifuncțional al ASP (http://www.asp.gov.md/en/cmf) în a cărui rază teritorială se află instanța de judecată care a emis hotărârea privind desfacerea căsătoriei. Căsătoria se consideră desfăcută la data la care hotărârea judecătorească a devenit definitivă și irevocabilă. Termene și tarife Înregistrarea actului de divorț se va efectua gratuit în termen de 3 zile de la data primirii copiei hotărârii judecătorești de către Centrul Multifuncțional al ASP. Completarea actului de divorț în temeiul hotărârii judecătorești se va efectua în ziua adresării și costă câte 100 lei pentru fiecare dintre soți.