Divort

Am fost căsătoriți 29 ani,casă de la părinții soțului,împreună avem cumpărate mașină și bunuri materiale din casă.In caz de divorț ce parte pot avea eu...soția..

  • Nume: Valentina Moscalu
  • Data: 2020-10-01
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOCANU Eugenia

Data: 2020-10-07

Bună ziua, conform Codului Civil al RM (art.20), bunurile dobîndite de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprietate în devălmăşie, conform legislaţiei. Mașina poate fi luată de către unul dintre soți, iar celălalt soț să primească o sumă de bani în locul jumătății sale, sau să fie vândută și să împărțiți banii în jumătate. Casă moștenită de la părinți nu se supune partajului (art.22) din Codul Familiei al RM, bunurile care au aparţinut fiecăruia dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei şi bunurile primite în dar, obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gratuite de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei, sînt proprietate personală a fiecăruia dintre soţi.