Despre testament

Fratele are testament pe toată averea. Eu Sint sora lui și Sint moștenitor rezervatar. Mama a decedat pe 20 februarie, iar eu pe 14 aprilie am devenit pensionara. Am eu dreptul la 1/2 cota parte, daca la momentul decesului mamei , eu inca nu eram pensionara?

  • Nume: Viorica mihaes
  • Data: 2020-09-10
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

Baciu Nadejda

Data: 2020-09-11

Pot invoca reducțiunea următoarele persoane: moștenitorii rezervatari (exercitarea dreptului de a cere reducțiunea e condiționată însă de acceptarea succesiunii, iar dreptul de a cere reducțiunea e individul și titularul poate alege să nu-l exercite); moștenitorii rezervatarului decedat (în acest caz e un drept unic, retransmis); creditorii moștenitorului rezervatar (spre deosebire de reglementarea anterioară, aceștia pot exercita acum în mod direct această acțiune în limita sumei datorate, și nu doar pe calea acțiunii oblice); dobânditorii drepturilor succesorale ale moștenitorilor rezervatari (mai puțin în ipoteza dobânditorilor cu titlu particular). Creditorii lui de cuius nu pot invoca, în principiu, beneficiul reducțiunii liberalităților excesive datorită efectelor acceptării succesiunii, care exclud suportarea pasivului succesoral cu bunurile proprii (art. 1114 noul C. civ.) și înlătură, astfel, posibilitatea creditorilor lui de cuius de a deveni creditori personali ai moștenitorului; singura excepție ar putea-o reprezenta situația creditorilor moștenitorului condamnat ca acceptant forțat – art. 1119 noul C. civ., dar și această variantă este exclusă de caracterul limitativ al enumerării utilizate de art. 1093 noul C. civ.. Creditorii lui de cuius pot cere însă achitarea datoriilor cu întâietate față de legate.

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-09-12

Buna ziua. Conform art. 2350 Cod civil : Sînt moștenitori rezervatari moștenitorii legali de clasa întîi, părinții defunctului, precum și soțul supraviețuitor dacă, la data deschiderii moștenirii, defunctul avea nemijlocit față de respectivul moștenitor o obligație de întreținere conform Codului familiei. Deci dvs nu puteti beneficia de 1/2 din partea de mostenire ce v-ar fi revenit in cazul lipsei testamentului, deoarece la data decesului mamei dvs nu va incadrati in prevederile codului familiei privind obligatia de intretinere.