Decaderea din drepturi parintesti

Buna ziua, Am si eu o intrebare, daca ma puteti ajuta: Am un copil cu virsta de 15 ani, desfacerea casatoriei a avut loc in anul 2009, pe cind copilul avea 3 ani. Tatal copilului a disparut de la 1 an, nu a participat in educatia copilului si nici pensia alim. pentru intret. cop. nu a achitat. Din motiv ca locuim prin apropiere fetita la vazut, acesta nici nu se saluta, plus la toate duce un mod amoral de viata, face abuz de alcool si are datorii fin. Unde depun cererea si ce doc. am nevoie? Va multum

  • Nume: Alina Andrei
  • Data: 2021-11-01
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Cojocari Igor

Data: 2021-11-04

Bună ziua ! Decăderea din drepturile părintești este o instituție de natura unei sancțiuni, îndreptate împotriva unui sau ambilor părinți, care are drept scop protejarea drepturilor copilului, a bunei sale dezvoltări atât fizice cât și morale. Codul Familiei al Republicii Moldova prevede expres cazurile când părinții pot fi lipsiți de drepturile părintești. Așadar, articolul 67 al Codului presupune următoarele cazuri: - se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere; refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similară; - fac abuz de drepturile părinteşti; - se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicând violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului; - prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului; - suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie; - au săvârşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului/soţiei. În primul rând, trebuie să menționez că decăderea din drepturile părintești poate fi efectuată doar pe cale judecătorească. Persoanele interesate în această acțiune în judecată pot fi: celălalt părinte, tutorele copilului, autoritatea tutelară ori procurorul. Autoritățile tutelare, conform art.35 din Codul civil al RM, sunt autorităţile administraţiei publice locale. Oricine nu ar porni această acțiune în judecată, participarea autorității tutelare este obligatorie pentru orice cauză de acest gen, autoritatea fiind atrasă în proces în calitate de intervenient accesoriu, adică parte interesată. Atât autoritățile tutelare, cât și procurorii, sunt scutiţi de plata taxei de stat, conform prevederilor Legii taxei de stat nr. 1216 din 1992. Cererea în judecată în mod obligatoriu trebuie să conțină motivele pentru care se solicită decăderea și probele pe care se axează partea interesată. De regulă, acțiunile de așa gen se pornesc după desfacerea căsătoriei, iar la cerere se anexează: - copia buletinului de identitate; - copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisuri; - copia certificatului de înregistrare a căsătoriei; - copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori; - copia hotărârii judecătoreşti de desfacere a căsătoriei; - copia certificatul de divorţ; - actul de cercetare în privinţa unuia dintre părinţi, eliberat de autoritatea tutelară privind aspectele constatate şi concluzia de decădere din drepturile părinteşti. Orice hotărâre privind decăderea din drepturile părintești poate fi atacată în instanța ierarhic superioară, care este Curtea de Apel, iar în dependență de competența teritorială, Curtea de Apel poate fi din Chișinău, Bălți, Bender, Cahul sau Comrat. Toți judecătorii sunt oameni... În această ordine de idei, oricine din ei poate greși. De aceea, partea care a pierdut procesul o poate contesta la Curtea de Apel, iar în acest sens, trebuie să fie prezentate dovezi prin probe, ori să fie menționată norma materială ori procedurală care a fost neglijată în prima instanță. Ultima cale de atac, când partea pe dosar nu este de acord cu decizia Curții de Apel, este Curtea Supremă de Justiție a R. Moldova. Hotărârea emisă de această instanță este definitivă și irevocabilă. Aceasta nu mai poate fi atacată în nicio instanță a Republicii Moldova.