Daca Imobilu a fost daruit sotului , sotia are parte?

Daca sotului da fost daruit imobil dupa casatorie,sotiea are parte?

  • Nume: Tatiana
  • Data: 2021-08-22
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Morari Olga

Data: 2021-08-23

Buna ziua Conform COD Nr. 1107 din 06-06-2002 CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA Articolul 573. Proprietatea personală a fiecăruia dintre soţi (1) Bunurile care au aparţinut soţilor înainte de încheierea căsătoriei, precum şi cele dobîndite de ei în timpul căsătoriei în baza unui contract de donaţie, prin moştenire sau în alt mod cu titlu gratuit, sînt proprietatea exclusivă a soţului căruia i-a aparţinut sau care le-a dobîndit. (2) Bunurile de folosinţă individuală (îmbrăcăminte, încălţăminte şi altele asemenea), cu excepţia bijuteriilor şi a altor obiecte de lux, sînt bunuri personale ale soţului care le foloseşte, chiar dacă sînt dobîndite în timpul căsătoriei din contul mijloacelor comune ale soţilor. (3) Bunurile fiecăruia dintre soţi pot fi declarate proprietate a lor comună în devălmăşie dacă se constată că în timpul căsătoriei s-au făcut din mijloacele lor comune investiţii care au sporit simţitor valoarea acestor bunuri.