Copil handicap grad 1

Buna seara! Am si eu o problema cu fostul concubin. Am un copil cu el cu handicap gard unu si nu ne intelegem in privinta copilului, el vrea drepturi, dar obligatii nu.ne a parasit pt altcineva si faptul ca nu vreau sa i dau copilul ma amaninta ca ma da in judecata. Copilul meu are nevoie speciale si el nu stie sa i le ofere.va spun.unul.copilul meu nu mesteca mancarea.nu risc viata lui pt fericirea fostului.la ce sa ma astept si cum ma inddrumati sa procedez daca ma da in judecata?

  • Nume: Loredana
  • Data: 2021-01-13
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Macari Tamara

Data: 2021-01-15

Buna ziua. Tatăl copilului are dreptul să se adreseze către autoritatea tutelară teritorială, care va stabili un program de întrevederi, iar decizia acesteia dvs puteți să o contestați în instanţa judecătorească. Conform art. 64, Codul Familiei: Articolul 64. Exercitarea drepturilor părinteşti în cazul cînd părinţii locuiesc separat (1) Părintele care locuieşte împreună cu copilul nu are dreptul să împiedice contactul dintre copil şi celălalt părinte care locuieşte separat, cu excepţia cazurilor cînd comportamentul acestuia din urmă este în detrimentul intereselor copilului sau prezintă pericol pentru starea lui fizică şi psihică. (2) Părinţii au dreptul să încheie un acord privind exercitarea drepturilor părinteşti de către părintele care locuieşte separat de copil. Litigiile apărute se soluţionează de către autoritatea tutelară teritorială, care stabilește un program de întrevederi, iar decizia acesteia poate fi atacată în instanţa judecătorească, care va emite hotărîrea respectivă. Părinţii pot, din iniţiativă proprie sau la recomandarea autorităţii tutelare teritoriale, să se adreseze unui mediator pentru soluționarea litigiului. (21) La stabilirea programului de întrevederi se ține cont de atașamentul copilului față de fiecare dintre părinți, față de frați și surori, de vârsta copilului și frecventarea studiilor/participarea la activități extrașcolare de către acesta, de calitățile morale ale părinților, de relațiile dintre copil și fiecare părinte, de proximitatea domiciliului părintelui care locuiește separat de copil, astfel încât drepturile părintești să fie exercitate într-un mod echitabil. (22) În cazul în care părintele la domiciliul căruia a fost stabilit domiciliul copilului pleacă temporar în altă localitate din țară sau de peste hotare, la muncă sau în alte scopuri, iar copilul rămâne în grija altei persoane, părintele care locuiește separat de copil își păstrează dreptul de a vizita copilul conform programului de întrevederi. (23) În cazul în care părintele la domiciliul căruia a fost stabilit domiciliul copilului pleacă în altă localitate din țară sau de peste hotare împreună cu copilul ori lăsând copilul în custodie, acesta asigură comunicarea copilului cu celălalt părinte prin intermediul tehnologiilor informaționale sau prin alte mijloace, precum și posibilitatea vizitării copilului de celălalt părinte. (3) În cazul nerespectării hotărîrii instanţei judecătoreşti, la cererea părintelui care locuieşte separat de copil, instanţa judecătorească, ţinînd cont de interesele şi opinia copilului, în funcţie de vîrsta şi gradul său de maturitate, poate decide transmiterea copilului către acesta. (4) Părinţii care locuiesc separat de copil au dreptul de a primi informaţiile ce se referă la copilul lor de la toate instituţiile educative, curative, de asistenţă socială etc. Comunicarea informaţiei poate fi refuzată dacă comportamentul părintelui prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea copilului. Acest refuz poate fi atacat în instanţa judecătorească. Servus