RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

BEȚIȘOR Lucia

Data: 2020-07-20

Buna ziua 1.) Inițial, ar fi bine să încercați să soluționați problema cu fostul soț nemijlocit. 2.) Dacă nu, depuneți o cerere de chemare în judecată împotriva fostului soț în ordine de procedură civilă contencioasă obișnuită sau în ordine de procedură simplificată (în ordonanță) în temeiul prevederilor art. 345 lit. d.) din Codul de Proedură Civilă al Republicii Moldova. 3.) Ar fi bine să formulați următoarele pretenții: - obligarea la achitarea sumei restante - obligarea la achitarea a 0,1 % din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere în temeiul prevederilor art. 106 alin. (2) din Codul Familiei al Republicii Moldova; - obligarea la achitarea daunei cauzate prin neachitarea în termen a pensiei de întreținere (doar în condiția în care nu se achita penalitatea de la pct. 2, pentru că acestea nu pot cumulate). - pentru a evita ieșirea din țară a fostului soț, solicitați și dispunerea unei măsuri de asigurare a acțiunii, eventual cea prevăzută la art. 175 alin. (1) lit. b.) din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova, adică aplicarea interdicției de a săvârși anumite acte (de a părăsi țara) de către pârât. Pe lângă cele sus-menționate trebuie să știți că urmează să coordonați toate acestea aspecte cu executorul dvs judecătresc care se ocupa de dosarul dvs și să-l anunța-ți despre neplata pensiei etc. Totodată, neachitarea pensiei alimentare timp de un an potrivit Codului Familiei, servește ca temei de decădere din drepturile părintești ceea ce îl va pune pe gânduri presupun că pe fostul soț, pe lângă toate acestea decăderea din drepturile părintești nu eschivează tatăl copilului de la plata pensiei alimentare.