Atacarea cu apel a hotărârei cu privire la desfacerea căsătoriei

Model de cerere

  • Nume: Secrieru Lilian
  • Data: 2020-08-19
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Baciu Nadejda

Data: 2020-08-28

Daca cu desfacerea căsătoriei este de acord și soțul și nu există careva pretenții atunci o puteți desface la OSC unde veți semna și completa un acord oferit de către aceștia, dacă urmează să vă adresați în instanța de judecată deoarece există careva pretenții cu privire la stabilirea domiciliului copilului minor, pensia de întreținere a acestuia atunci . (1) Cererea de divorț se depune de soți împreună. Ofițerul de stare civilă sau notarul public înregistrează cererea și le acordă un termen de reflecție de 30 de zile. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cererea de divorț se poate depune la notarul public și prin mandatar cu procură autentică. (3) La expirarea acestui termen, soții se prezintă personal, iar ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public verifică dacă soții stăruie să divorțeze și dacă, în acest sens, consimțământul lor este liber și neviciat. (4) Dacă soții stăruie în divorț, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public eliberează certificatul de divorț fără să facă vreo mențiune cu privire la culpa soților.