Are dreptul executorul judecatoresc sa scoata banii de pe cardul salarial

Buna ziua.Am fost ca fidejusor la sot el nu a avut posibilitatea sa achite la timp.Acum a ajuns la executor mea pus sechestru pe card dupa a trimis la serviciu sami opreasca 40% din salariu lunar ea trimis banii de la contabilitate,restul salariului mia trimis pe card.dupa ce eau trimis am sunat sami ridice sechestru.A zis ca intin o sami scoata banii carei am pe card apoi il va scoate.ARE ASA DREPT DACA ACESTI BANI SUNT UNICA SURSA DE VENIT??? Pin la urma banii a scos dar sechestrul asa si a ramas.

  • Nume: V v
  • Data: 2022-08-29
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Macari Tamara

Data: 2022-09-01

Buna ziua. În scopul asigurării executării documentului executoriu, odată cu intentarea procedurii de executare, executorul judecătoresc este în drept să aplice sechestru pe mijloacele băneşti sau pe bunurile debitorului. ce spune Codul de executare Articolul 106. Cuantumul reţinerilor din salariul şi din alte venituri ale debitorului (1) Cuantumul reţinerilor din salariu şi din alte venituri se calculează din suma pe care debitorul urmează să o primească. (2) Din salariul şi din alte venituri ale debitorului pot fi reţinute, în baza unui document executoriu, nu mai mult de 20%, iar în baza cîtorva documente executorii, nu mai mult de 50% din cuantumul lor pînă la achitarea deplină a sumei urmărite. (3) În caz de urmărire a pensiei de întreţinere, a sumelor pentru repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului, şi a sumelor pentru repararea daunei cauzate prin tîlhărie sau prin sustragere de bunuri, reţinerea constituie nu mai mult de 70% din salariu şi din alte venituri. (4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în privinţa burselor, pensiilor de orice fel, precum şi a sumelor cuvenite în baza dreptului de autor, a dreptului de inventator sau de inovator. Depune-ți o cerere către executorul judecătoresc prin care solicitați ridicarea sechestrului de pe cardul salarial, dacă s-a achitat toată datoria.