Социальная защита

Bună seara ,spunețimi va rog dacă pot sa apelez pentru a primi un ajutor din partea statului precum ca eu am rămas singura cu doi copii ,tatăl a decedat.si unde sa apelez. Va mulțumesc

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-08-29
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOCANU Eugenia

Data: 2021-09-02

Buna ziua, legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13.06.2008 prevede: Articolul. 5. Dreptul la ajutor social (1) De dreptul la ajutor social beneficiază familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii: a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei; b) sînt persoane încadrate în diferite grade de invaliditate; c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi care nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de agenţii; d) îngrijesc un copil mai mic de 3 ani; e) îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate care necesită îngrijire conform concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii, îngrijesc un copil/copii invalizi din aceeaşi familie sau o persoană în vîrstă de peste 75 de ani din aceeaşi familie conform concluziei Consiliului medical consultativ. Articolul 9. Stabilirea ajutorului social (1) Ajutorul social se stabileşte în baza cererii de acordare a ajutorului social depusă de unul dintre membrii familiei cu capacitatea deplină de exerciţiu, desemnat de aceasta, sau, în cazurile prevăzute de lege, de către reprezentantul legal al acesteia. (2) Ajutorul social este stabilit de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei. (3) Direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei verifică selectiv la domiciliul solicitantului informaţiile conţinute în cererea de acordare a ajutorului social. (4) Ajutorul social se stabileşte pentru o perioadă ce nu va depăşi 2 ani şi va fi revizuit la intervenirea oricărei schimbări ce ar putea influenţa cuantumul ajutorului social stabilit. (5) Ajutorul social se acordă începînd cu luna în care a fost înregistrată cererea de acordare a ajutorului social la direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei. Ca urmare dvs trebuie sa va adresati la asistentul social din localitate.