Recipisa

Bună ziua, mă interesează care este diferența dintre recipisa si un împrumut autentificat notarial. Recipisa este un document justificativ ce poate fi utilizat ca document de asumare a obligației în situația refuzului sau întîrzierea returnarii împrumutului

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-03-30
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MĂRCUȚĂ Lilia

Data: 2021-03-31

Recipisa poate rezulta dintr-o datorie care s-a format urmare a unor relații/ raporturi sau în baza unui împrumut. Dacă vorbim despre o recipisă din conținutul căreia reiese că o parte se obligă să restituie o datorie, atunci recipisa dată va fi considerată un contract nenumit, care se va supune expres și implicit acordului de voință a părților, precum și dispoziţiilor legale aplicabile contractelor şi obligaţiilor contractuale prevăzute în general de Codul Civil. Dispoziţiile generale cu privire la raportul obligaţional vor permite creditorului să pretindă de la debitor suma datorată, iar debitorul este obligat s-o restituie. În caz de neexecutare, creditorul are dreptul de a obţine plata silită a sumelor de bani datorate ajunse la scadenţă (inclusiv dobânda de întârziere, despre care vorbim mai jos). Dacă în temeiul recipisei are loc transmiterea unei sume de bani și este prevăzut un termen pentru executarea obligaței de plată, respectiv dobânda suplimentară la acea obligație, putem spune că a fost încheiat un contract de împrumut în formă scrisă între două sau mai multe persoane. De asemenea, părţile pot conveni ca suma datorată în temeiul recipisei să fie rambursată în condiţiile unui contract de împrumut. Codul Civil nu conţine reguli speciale cu privire la forma recipisei, urmând să fie respectate regulile generale referitoare la forma convenţiei, adică prevederile art. 321, 322 Cod Civil, conform cărora actele juridice dintre persoanele juridice, dintre persoanele juridice şi persoanele fizice şi dintre persoanele fizice se încheie în formă scrisă, dacă valoarea obiectului actului juridic depăşeşte 1000 de lei, iar în cazurile prevăzute de lege, indiferent de valoarea obiectului. Nerespectarea formei scrise a recipisei lipseşte părţile de dreptul de a solicita, în caz de litigiu, proba cu martori pentru confirmarea valabilităţii acesteia. Recipisa nu poate servi drept temei pentru încasarea sumei împrumutului, dacă acest înscris nu conţine datele de identificare ale părţilor şi informații concrete despre suma ce urmează a fi restituită. Se va reţine că înscrisul dat reprezintă expunerea unui act juridic civil şi, în consecinţă, urmează să corespundă exigenţelor legale, inclusiv referitor la clauzele esenţiale ale acestuia.