Este trasă la răspundere penală persoana care a comis infracțiunea în stare de ebrietate?

Este trasă la răspundere penală persoana care a comis infracțiunea în stare de ebrietate?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2018-04-26
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

ODAGIU Violetta

Data: 2018-07-23

Bună ziua. Pentru infracțiunea comisă sunteți pasibil de răspundere contravențională sau penală, în dependență de gravitatea faptei comise. Legea spune că infracţiunea este o faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvîrşită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală. Legislația spune că gradul prejudiciabil al infracţiunii se determină conform semnelor ce caracterizează elementele infracţiunii: obiectul, latura obiectivă, subiectul şi latura subiectivă. Infracțiunile sunt clasificate în: -În funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil, infracţiunile prevăzute de prezentul cod sînt clasificate în următoarele categorii: uşoare, mai puţin grave, grave, deosebit de grave şi excepţional de grave. -Infracţiuni uşoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv. -Infracţiuni mai puţin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv. -Infracţiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 12 ani inclusiv. -Infracţiuni deosebit de grave se consideră infracţiunile săvîrşite cu intenţie pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depăşeşte 12 ani. -Infracţiuni excepţional de grave se consideră infracţiunile săvîrşite cu intenţie pentru care legea penală prevede detenţiune pe viaţă. Faptul că persoana este în stare de ebrietate în momenul săvârșirii infracțiunii, desigur că nu o scutește de răspundere/pedeapsă.