Depunerea plangerii

Unde pot depune o plingere impotriva functionarului funciar al primarii

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-04-21
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

OLTEANU Viorica

Data: 2021-04-27

Se depune reclamaţie către autoritatea locală în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă, dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat, in cazul în care persoana se consideră în continuare vătămată în drepturile sale, aceasta poate face plângere în instanţa de judecată