Danatie terenului

Cam la ce pret toate problemele care apar

  • Nume: Igor Butucea
  • Data: 2021-08-31
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2021-09-03

Buna ziua. Conform codului civil art. 877 donatia este un contract prin care o persoană transmite un bun cu titlu gratuit altei persoane. Contractul de donaţie (o casă, un teren) trebuie să fie autentificat notarial şi înregistrat în registrul bunurilor imobile. (art.829 CC al RM). Contractul de donaţie se reziliază doar prin acordul ambelor părti sau prin instanţa de judecată la cererea unei părţi. Dar dacă totuși ați decis să faceți contract de donație, cu oricare din acestea acte ce confirmă dreptul de proprietate (titlul de autentificare a deținătorilor de teren,extras din registrul de evidență a gospodăriilor s-au contract de prevatizare,contract de vînzare-cumpărare, contract de donație,certificat de moștenitor),vă adresați oficiului cadastral să vă elibereze extras și certificat de preț, ulterior mergeți la notar pentru a incheea contractul. Taxele notarului sunt diferite, in dependenta de pretul bunului donat. Se achita și extrasul din registrul bunurilor imobile, apoi inregistrarea contractului de donatie.